Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Yapılacak İlmi Toplantılar

YAPILACAK İLMİ TOPLANTILAR


YAPILACAK İLMİ TOPLANTILAR

Vakfımız(İSAV) Marmara  ve İstanbul  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken “Hz.Peygamber'in Hıristiyan ve Mecusilerle Münesebetleri  konulu ilmî toplantısı 04-05 Mayıs 2024 tarihlerinde Marmara Ü . İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonunda yapılacaktır.

Toplantıda “ Arap Yarımadası'nda Hıristiyanlık: İslâm Öncesinde ve Hz. Peygamber Döneminde Arap Yarımadası'nda Hıristiyanlar; Arap Yarımadasında Hıristiyan Mezhepleri ve İnançları; Hz. Peygamber'in Hristiyanlarla Münasebetleri: Hz. Peygamber'in Hıristiyanlara Yönelik Tebliğ Faaliyetleri ve Sosyal Münasebetleri; Hz. Peygamber'in Hıristiyanlarla Siyasî ve Askerî Münasebetleri; Kur'an ve Hadiste Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar: Kur'an ve Hadislerde Hıristiyanlık; Hadislerde Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar; Hz.Peygamber'in Hıristiyanlarla Münasebetlerine Yaklaşımlar: Hıristiyanların Hz.Peygamber Algısının Yansımaları (Reddiyeler ve Cevaplar; Oryantalistlerin Hz.Peygamber'in Hıristiyanlarla Münasebetlerine Bakışı; Mecusilerle Münasebetler: İslâm Öncesi Arap Yarımadasında Mecusilik; Hz. Peygamber'in Mecusilerle Münesebetleri” tebliğler içeren ana inançlarını Sunup tartışılacak  

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri