Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Yapılacak Toplantılar Takvimi

Yapılacak İlmi Toplantılar Takvimi

YAPILACAK TOPLANTILAR

Vakfımız(İSAV) Marmara ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken Hz.Peygamber'in Hristiyan ve Mecusilerle  Münasebetlerikonuluilmî toplantı 04-05 Mayıs 2024 tarihlerinde MarmaraÜ. İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu’d09.30-17.30 saatleriarasında yapılacaktır.

Toplantıda “ArapYarımadası’nda Hristiyanlık: İslâm Öncesinde ve Hz. Peygamber Döneminde ArapYarımadası'nda Hristiyanlar; ArapYarımadasında Hristiyan Mezhepleri ve İnançları; Hz. Peygamber’inHristiyanlarla Münasebetleri: Hz. Peygamber’in Hristiyanlara Yönelik TebliğFaaliyetleri ve Sosyal Münasebetleri; Hz. Peygamber’in HristiyanlarlaSiyasî ve Askerî Münasebetleri; Kur’an ve Hadiste Hristiyanlık ve Hristiyanlar:Kur’an ve Hadislerde Hristiyanlık; Hadislerde Hristiyanlık ve Hristiyanlar; Hz.Peygamber’in Hristiyanlarla Münasebetlerine Yaklaşımlar: Hristiyanların Hz.Peygamber Algısının Yansımaları (Reddiyeler ve Cevaplar; Oryantalistlerin Hz.Peygamber’in Hristiyanlarla Münasebetlerine Bakışı; Mecusilerle Münasebetler:İslâm Öncesi Arap Yarımadasında Mecusilik;  Hz. Peygamber’in MecusilerleMünasebetleri” ana başlıklarını taşıyan tebliğler sunuluptartışılacaktır▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri